Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Kompletní nabídka účetních služeb

S mou péčí se budete moci plně věnovat svému podnikání a nebudete ztrácet čas s administrativou

vysoká kvalita a pečlivost zpracování účetnictví za příznivou cenu

dloholetá praxe 

profesní pojištění odpovědnosti                                                                                                
 
 
Služby
Nabízím kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd,
daňových přiznání, pro malé a středně velké firmy.
Poradím s optimalizací daně.

Účetnictví

vedení daňové evidence a účetnictví

zpětné zpracování účetnictví a daňové evidence

zpracování kompletní roční účetní závěrky

tvorba rozvahy a výkazu zisků a ztrát

evidence hmotného a nehmotného majetku

Mzdy

kompletní zpracování, výpočet a tisk mezd

vystavení povinných přehledů a jejich odevzdání v zákonném termínu na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny

komunikace s úřady 

konzultace v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

zpracování a vedení personalistiky, vyhotovení pracovně-právních dokumentů

zpracování výkazů pro finanční úřady ap.

Daně a přiznání

zpracování daňových přiznání právnických a fyzických osob

zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

zpracování přiznání k silniční dani

zpracování ročních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny

jednání a zastupování na finančních úřadech

 

Václava Dandová,Svinařovská 213,Smečno.Tel.:+420777 611718. Email: dandova@volny.cz. IČ:62981684

 

TOPlist